Posted in English

Ինքնագնահատում

Ինքնագնահատում

1-ին ուսումնական շրջան(սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները

Բնութագրող գնահատական

Կարողանում է ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ։

Կարողանում եմ

Կարողանում է հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ։

կարողանում եմ

Հասկանում է ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։

կարողանում եմ

Ներկայացնում է իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով։

կարողանում եմ

Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալիս է  պարզ հարցեր և պատասխանում իրեն ուղղված հարցերին։

Կարողանում եմ

Լսում և հասկանում է տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը։

կարողանում եմ

Ընթերցում և հասկանում է կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ

կարողանում եմ

Գրավոր և բանավոր նկարագրում է իր տունը, սենյակը, պատմում իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։

կարողանում եմ

Պատասխանում է տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղում զրուցակցին՝ գործածելով պարզ բառեր ու նախադասություններ։

կարողանում եմ

Հասկանում է դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։

կարողանում եմ

Կարդում և հասկանում է պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին։

կարողանում եմ

Տալիս է պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքում նմանատիպ հարցերի։

կարողանում եմ

Կազմում է ոչ շատ երկար գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։

կարողանում եմ

2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե է մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Մասնակցություն հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Ուսումնական ամառ․արձակուրդային նախագծեր, այլ աշխատանքներ

https://evahovhannisyan.edublogs.org/2022/08/29/

Մխիթար Սեբաստացու օրեր.Թարգմանական նախագծեր. My Info Planet/պարտադիր չէ

·        Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

At the libraray-giving personal information
Interview with famous people

Dialogue

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

Shopping

Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Ամանորը իմ ընտանիքում

Երաժշտական համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք»

We will jingle

Լրացումներ

Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Իրականացրած ճամփորդության վերաբերյալ սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4․Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ

https://evahovhannisyan.edublogs.org/2023/09/28/%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-3/

Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ

https://evahovhannisyan.edublogs.org/2023/10/28/%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-9/

Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ

https://evahovhannisyan.edublogs.org/2023/11/28/%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-4/

Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ

https://evahovhannisyan.edublogs.org/2023/12/28/%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-5/

2-րդ ուսումնական շրջան/ուսումնամարզական ձմեռային ճամբար

(հունվար)

Սովորողը՝

Ցուցաբերել եմ մասնակցություն

Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն

Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ձմեռային ճամբարին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծին(երին)

Մասնակցություն ձմեռային ուսումնական ճամփորդություններին

Մասնակցություն հունվարյան ճամբարային ֆլեշմոբին

Անգլերենի ֆլեշմոբ

Լրացումներ

Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3-րդ ուսումնական շրջան(փետրվար-մայիս)

1․Պետական չափորոշիչների վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։

Սովորողը կրկին ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ է լրացնում իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները

Բնութագրող գնահատական

Հասկանում է ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ խոսքը։

Կարողանում եմ

Կարդում և հասկանում է պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր, երկխոսություններ ՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին։

Կարողանում եմ

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է իր դասընկերոջը կամ բակի ընկերոջը։

Կարողանում եմ

Կազմում է գրավոր տեքստ, երկխոսություն իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։

Կարողանում եմ

Լսում և հասկանում է օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը։

Մասամբ եմ կարողանում

Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում տարվա և օրվա եղանակը։

Մասամբ եմ կարողանում

Պարզ նախադասություններով գրում է տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին։

Կարողանում եմ

Շատ կարճ նախադասություններով դասընկերոջ հետ երկխոսւթյուն է վարում տարվա եղանակների մասին։

Կարողանում եմ

Լսում և հասկանում է գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։

Մասամբ եմ կարողանում

Կարդում և հասկանում է «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր։

Կարողանում եմ

Բացատրում է իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված։

Մասամբ եմ կարողանում

Երկխոսություններ է վարում պարենային խանութում/շուկայում, հագուստի խանութում գնումներ կատարելիս։

Մասամբ եմ կարողանում

Լրացումներ

Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

2․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված թերի կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը հեղինակային և օրացույցային նախագծերին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Թումանյանական օրեր. Նախագիծ «Հ. Թումանյանի հեքիաթները ներկայացնում ենք անգլերեն»

Black kiddy

·        Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

https://youtube.com/shorts/OnSsoENn4fo?feature=share

Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ»

չեմ մասնակցել

Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները»

չեմ մասնակցել

Ուսումնական գարուն․Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր

Describing people
Introducing a friend
shopping for clothes
Ordering food in a cafe

Լրացումներ

Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3․Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4․Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ

Անգլերենի ֆլեշմոբ Փետրվար

Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբ

Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Անգլերենի ֆլեշմոբ Ապրիլ

Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբ

Անգլերենի ֆլեշմոբ

4-րդ ուսումնական շրջան/ամառային ուսումնական ճամբար

Սովորողը՝

Ցուցաբերել եմ մասնակցություն

Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն

Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի(ների) հղումը(ները)

Սովորողի մասնակցությունը ամառային ուսումնական ճամբարին

Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը

Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծերին։

Մասնակցություն ամառային ուսումնական ճամփորդություններին։

Մասնակցություն հունիսյան ճամբարային ֆլեշմոբին։

Լրացումներ

Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

Տարվա ընթացքում սովորողի ակտիվ մասնակցությունը/պարտադիր չէ

1․Մասնակցություն կլոր սեղաններին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը

2․Մասնակցություն բաց դասերին/սովորողի կամ դասավանդողի բլոգի հղումը

3․My Info Planet/Իմ տեղեկատվական մոլորակը մեդիահանրագիտարանի համար թարգմանական նյութերի աշխատանքներին։/ Թարգմանած նյութի(երի) հղումը(ները)

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրատարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով